קרולינה עם השפית רמה בן צבי
Zappa
קרולינה יום האשה הבינלאומי
אודיטוריום בית ספיר
קרולינה עם אורחת מיוחדת: דנה עדיני
Zappa at the Lab

הופעות